Roba Estesa – Festa del Riu de Manresa
1 juny, 2019
Manresa
Zona Pont Nou