Roba Estesa – Festour Cambrils
10 setembre, 2019
Cambrils
Parc del Pinaret