Roba Estesa – Festporrat (Altea)
28 setembre, 2019
Altea
Palau d'Esports Vila d'Altea